Gröna beviset - en e-tjänst som visar att du är vaccinerad mot Covid-19 - REVIDERING - heter från 28 maj Covidbeviset

Hand som håller i mobiltelefon med ett grönt okej

03 maj 2021

Gröna beviset, är en kommande e-tjänst där privatpersoner kan få ett digitalt bevis på att de är vaccinerade mot covid-19. Syftet är att underlätta resor inom Europeiska unionen.

E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning - DIGG - samarbetar på regeringens uppdrag för att göra tjänsten Gröna beviset möjlig.
E-hälsomyndigheten ansvarar för utveckling och förvaltning. Arbete med Regelverket för vaccinationsbevis pågår fortfarande i EU och Sverige och lansering av tjänsten planeras i dagsläget till månadsskiftet juni-juli 2021.

De budskap som myndigheterna nu arbetar med är:

· Gröna beviset intygar att du är vaccinerad mot covid-19.

· Med Gröna beviset kan du enkelt visa vilka doser av vaccin du tagit. Du kan alltså på ett smidigt sätt visa om du uppfyller kraven för inresa till ett land.

· Det är landet du reser till, som avgör vilka regler som gäller där. Det är ditt ansvar att kontrollera om du uppfyller kraven för att få resa in.

Mer information om Gröna beviset

DIGG:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om utvecklingen av den digitala infrastrukturen för vaccinationsbevis.

Gröna beviset E-hälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar E-hälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor via mejl om Gröna beviset
E‑hälsomyndighetens kundtjänst, telefon: 0771–766 200 (vardagar klockan 8.00-18.00)