Finansinspektionen och Kustbevakningen är nya medlemmar i eSam!

10 okt 2023

Generaldirektörerna för de båda myndigheterna berättar om sina tankar och förväntningar på samverkan inom programmet, som nu har 38 medlemsmyndigheter.

Styrgruppen för eSam beslutade den 6 oktober att välkomna Finansinspektionen och Kustbevakningen som nya medlemmar. Vi bad generaldirektörerna berätta om hur de ser på samverkan och vilka förväntningar som finns.

Lena Lindgren Schelin, som är Kustbevakningens generaldirektör berättar:

- Vi är mitt inne i en digital transformation där teknikutvecklingen går så snabbt att regel- och verksamhetsutveckling inte alltid hänger med. Många myndigheter har utmaningar med att digitalisera sin verksamhet på ett rättssäkert, uthålligt och verksamhetsbefrämjande sätt. Vi har helt enkelt svårt att ta tillvara den digitala utvecklingens möjligheter fullt ut.

- Genom att samla myndigheter och ta oss an gemensamma utmaningar, finns stor potential i att dels komma snabbare framåt, dels i att vi använder statens resurser på en ansvarsfullt och effektivt sätt. Givet det försämrade säkerhetsläget tror jag att en av de viktigaste frågorna framåt för oss myndigheter, är att rusta oss för att möta nya utmaningar i cyberdomänen – klarar vi det, stärker vi vår uthållighet enskilt och tillsammans, vilket också bidrar till att stärka vårt totalförsvar, avslutar Lena.

Daniel Barr var tidigare generaldirektör på Pensionsmyndigheten och återvänder nu till eSams styrgrupp som generaldirektör för Finansinspektionen. Han har därför en väldigt klar bild över vilka mervärden medlemskapet för med sig:

- Ett av myndighetens strategiska områden är att vara en effektiv myndighet som tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Samverkan med andra myndigheter i eSam hjälper oss med detta.