Hantera data i utvecklingsprocessen för AI/Maskininlärning

19 jan 2024

Det finns stora ekonomiska vinster och välfärdsnyttor med AI i alla sektorer inom offentlig förvaltning. AI kan bidra till myndigheters efterlevnad av grundläggande rättsliga principer om saklighet, enkelhet och kostnadseffektivitet.

AI-utveckling med maskininlärning, ofta förkortat ML, kräver fler förmågor än vid traditionell utveckling. Det saknas i nuläget en generell process för utveckling av AI/maskininlärning hos svenska myndigheter, varför det kan finnas fördelar med att beskriva utvecklingsprocessen på ett mer standardiserat sätt.

eSam har därför släppt rapporten AI – Utvecklingsprocessen och data, som beskriver en generell utvecklingsprocess på ett sätt som skapar transparens och förklarbarhet om hur data hanteras i de olika stegen. Rapporten syftar till att skapa förståelse för utvecklingsprocessens olika steg och turordning samt vilket resultat som kommer ut av arbetet.

Genom samverkan och gemensam kunskapshöjning kan förhoppningsvis flera verksamheter komma igång med sin AI/ML-utveckling och använda AI/ML för att möta lagstiftningens grundläggande principer.

Rapporten AI - Utvecklingsprocessen och data 2024 Pdf, 1 MB.