I panelen för nationens intresse

01 feb 2024

eSams ordförande Katrin Westling Palm deltog i det avslutande panelsamtalet på konferensen AI i nationens intresse. I samtalet lyftes bland annat frågor om kompetens, betydelsen av AI för Sveriges konkurrenskraft och vad som behövs för att stärka utvecklingen av AI.

- AI har en stor effektiviseringspotential för offentlig sektor. Vi ser nyttan med användning av AI inom en mängd olika områden, exempelvis vad gäller brottsbekämpning, ärendehandläggning och rättstillämpningen, konstaterade Katrin. - Vi vill verkligen använda AI men kan inte göra arbetet själva - det måste göras i samverkan.

Katrin Westling Palm, som också är Skatteverkets generaldirektör och Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg, är sedan en tid även två av deltagarna i AI-kommissionens högnivå-expertgrupp.
- Alla går in i det här arbetet med lust och höga förväntningar. Vi ska göra något konkret, som ger avtryck långt fram, avslutade Katrin.