Undvik fallgropar kring it-avtal

30 apr 2020

I en ny vägledning från eSam, beskrivs nyckelreglering och fallgropar för exempelvis, konsult-, drift- och molntjänstavtal. Den berör också likheter mellan it-avtalen och utvecklingen på it-avtalsområdet i stort.

I takt med att digitaliseringen av offentlig förvaltning ökar både i omfattning och hastighet, ökar också behovet av it-avtal med externa leverantörer. Det ställer i sin tur stora krav på myndigheterna att hantera it-avtal på ett juridiskt hållbart och affärsmässigt gynnsamt sätt. Vägledningen Pdf, 1.4 MB. är tänkt att vara ett stöd och en orientering.

Digitaliseringsrättsutredningen ansåg att myndigheterna i den offentliga förvaltningen borde få stöd i arbetet med att formulera juridiskt hållbara och affärsmässigt gynnsamma villkor i it-avtal.

Ambitionen har därför varit att göra detta avtalsrättsliga specialistområde lätt tillgängligt för offentlig förvaltning inom det begränsade utrymme som en vägledning erbjuder. I vägledningen beskrivs de vanligaste it-avtalstyperna på ett enkelt och lättillgängligt vis.