It-chefer möter leverantörer

02 sep 2020

Offentlig sektor behöver en proaktiv leverantörsmarknad.
Den 31 augusti arrangerade eSam ett digitalt samtal mellan offentlig sektor och inbjudna it-leverantörer. Mötets syfte var att öppna upp för samarbete i digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Fem myndigheters it-chefer beskrev förutsättningarna för deras verksamhet och budskapet var tydligt: Erbjud oss tjänster och produkter som utvecklas i takt med hur regelverken förändras och bistå oss med konstruktiva lösningar utifrån en förståelse om hur våra förutsättningar ser ut.

- Att behoven och kraven på digitalisering av offentlig sektor kvarstår råder det inget tvivel om, poängterade eSams vice ordförande Mikael Ribbenvik i sitt inledningsanförande. Han fortsatte:

- Inte minst har pandemin visat på det stora behovet av digitalisering, och vi måste fortsätta på den inslagna vägen utan att tappar fart

Behoven av säkra, effektiva och lagenliga molntjänster återkom också i beskrivningarna från de fem it-cheferna , Johan Acharius Kronofogdemyndigheten, Bengt Blomberg Pensionsmyndigheten, Peder Sjölander Skatteverket, Johan Gabrielsson Arbetsförmedlingen samt Nader Svärd Tillväxtverket.

- EU-domstolens dom i Schrems II-målet visar hur stor påverkan lagstiftningen har på it-lösningar och tjänster hos offentliga aktörer. Strategen Daniel Melin från Skatteverket sammanfattade domens betydelse och innebörd.

Peder Sjölander konstaterade att konsekvenserna av Schrems-målet är en mycket stor fråga för Skatteverket och dess leverantörer. Den här delen av mötet filmades och kan du se filmen Länk till annan webbplats. på vår kanal på Youtube.

Efter it-chefernas presentationer gavs möjlighet för leverantörerna att ställa frågor eller kommentera, (av gdpr-skäl filmades inte den delen). It-cheferna fick bland annat svara på om de trodde att pågående arbeten kunde skapa nya möjligheter till t.ex. minskat beroende och en bredare marknad, om myndigheterna kunde samverka för att utgöra en samtalspart för leverantörer kring kravbeskrivningar och om möjligheterna med open source-lösningar.

- Vi vill se mötet som ett steg i att öka dialogen mellan offentlig sektor och it-leverantörer, avslutar moderatorn Gabor Sebastiani från Arbetsförmedlingen. - Offentlig sektor behöver en proaktiv leverantörsmarknad som kan hjälpa oss om vi ska lyckas med digitaliseringen.