Nyhetsbrev för november

En röd julkula som hänger på en gren i en gran

I novembernumret berättar vi bland annat om slutleveransen från projektet digital samarbetsplattform i en lite längre artikel