Meny

Nyhetsbrev - Mars

Välkommen till ett nytt fullmatat nyhetsbrev!

Fia Ekelöf kanslichef eSam

Den intensiva våren ger frukt

Utanför mitt fönster verkar våren tveka, men sannolikt kommer vi likväl att lika plötsligt som alla år, att befinna oss i juni. För eSams del innebär juni att vi håller årsmöte med beslut om en ny plan av aktiviteter för det kommande gemensamma ar...

Nya medlemmar i eSam

Sedan i februari har eSam två nya medlemsmyndigheter, Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket...

Temamöte: Cybersäkerhet

Nationellt cybersäkerhetscenter - NCSC- gästade eSam i början av mars med en beskrivning av nuläg...

Hackaton 29-31 mars - vi har ett resultat!

Fredag eftermiddag den sista dagen i mars, presenterade Pensionsmyndighetens vikarierande general...

”Svenskarnas förtroende för hur offentlig sektor hanterar vår personliga data har ökat drastiskt de senaste åren. Nu litar fler svenskar på offentlig sektor än på bankerna. Lägst förtroende har sociala medie-företag, såsom Facebook och Tiktok".
24
maj
2023
Webbsändning Migrationsverket

Migrationsverkets största digitala utvecklingsprojekt

Projekt DITT – digital transformation tillstånd – tar ett helhetsgrepp om olika delar i Migrationsverkets digitaliseringsresa och ska bana väg för den fortsatta utvecklingen mot en mer modern och effektiv myndighet Nu kan du få en inblick i arbetet och några av de erfarenheter vi har gjort så här långt

Länk till webbsändningen, som äger rum kl 12.00-13.30

Gemensamt arbete med omvärldsanalys

eSam bedriver ett arbete med samverkan kring omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Arbetsgruppen ...

Vi välkomnar Erik Enocksson till eSams kansli

Den 3 april är eSams ansvarige för säkerhetsfrågorna på plats på kansliet. Erik kommer närmast fr...

Erfarenhetsutbyte: Pseudonymisering

Vid ett välbesökt möte delade Riksarkivet och Pensionsmyndigheten med sig av erfarenheter och exe...

Den digitala arbetsplatsen bör ges samma omsorg som den fysiska

Trots att projektet digital samarbetsplattform (dSam) är avslutat finns det många aktörer som vil...